Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙ ΙΝΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ.


Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:

Α. Εις συμπολιτευόμενους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν του προϋπολογισμού.

Β. Εις αντιπολιτευόμενους, ήτοι μη έχοντες κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.

Γ. Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον, ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν δια του ιδρώτος των.

Εμμανουήλ Ροϊδης (1836- 1904)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου